Xinyue Zhou

xinyue.zhou@id.iit.edu
312-965-1726

Try /Sheen You-eh/ to say my name :)

Download Resume